Phát động giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Vietnam


Hay Đọc Báo - 18 Tháng Sáu, 2021

Giải thưởng nhằm tuyên dương các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tiêu biểu thực hiện tốt chiến lược Make in Vietnam, đồng thời hỗ trợ xúc tiến đầu tư, quảng bá thương mại, thúc đẩy tiêu dùng trong nước và hỗ trợ xuất khẩu cho các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp và mô hình kinh doanh của các doanh nghiệp công nghệ số.

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ TT-TT Phan Tâm khẳng định, phát triển sản phẩm công nghệ số Make in Vietnam chính là con đường để doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam làm chủ công nghệ và sản phẩm, đi cùng nhịp với các cường quốc trên thế giới để đưa Việt Nam sớm tự lập, tự cường. Đây là “chìa khóa” để Việt Nam vươn lên chiếm thứ bậc cao trên chuỗi giá trị, bắt kịp các nước phát triển.

Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Vietnam” năm 2021 có 5 hạng mục, gồm: Nền tảng số xuất sắc; Sản phẩm số xuất sắc; Giải pháp số xuất sắc; Thu hẹp khoảng cách số; Sản phẩm số tiềm năng.

Hội đồng giám khảo sẽ lựa chọn và trao các giải top 10 và các giải vàng, bạc, đồng cho 4 hạng mục giải thưởng và top 10 sản phẩm số tiềm năng.

Các đơn vị đoạt giải được Bộ TT-TT và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hỗ trợ xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và thương mại hóa sản phẩm.

Đặc biệt, các sản phẩm công nghệ số đoạt giải sẽ được giới thiệu đến các cơ quan nhà nước tham khảo lựa chọn nhằm phục vụ chuyển đổi số và ưu tiên xem xét đưa vào danh mục sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm trong cơ quan nhà nước, danh sách các dự án tiềm năng kêu gọi đầu tư. Đồng thời được hỗ trợ xây dựng thương hiệu quốc gia cho sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.

Thời gian nhận đăng ký và hồ sơ tham gia giải thưởng từ ngày 20.6 đến hết ngày 20.9.2021, nhiều hơn 1 tháng so với giải thưởng năm 2020.