Huyện Cao Lộc – Lạng Sơn: Lắng nghe để chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư


Hay Đọc Báo - 23 Tháng Tư, 2021

Huyện Cao Lộc - Lạng Sơn: Lắng nghe để chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư
Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc tặng giấy khen cho 10 tập thể doanh nghiệp HTX nhà đầu tư có thành tích xuất sắc năm 2020.

Tại Hội nghị, UBND huyện Cao Lộc báo cáo kết quả phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh, công tác hỗ trợ Doanh nghiệp, HTX, nhà đầu tư trong năm 2020, giải pháp trọng tâm trong năm 2021.

Cụ thể trong năm 2020, được sự quan tâm của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và các sở ngành của tỉnh, với sự nỗ lực cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ, sự giám sát tích cực của HĐND huyện, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp Chính quyền từ huyện đến cơ sở. Đặc biệt là sự nỗ lực khắc phục mọi khó khăn của các doanh nghiệp, HTX, nhà đầu tư và nhân dân trên địa bàn, các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2020 đã đạt được kết quả tích cực. Trong tổng số 18 chỉ tiêu có 04 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 13 chỉ tiêu đạt kế hoạch và 01 chỉ tiêu không đạt (giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí). 

Đối với giá trị sản xuất theo ngành kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2020 là 1.043.457 triệu đồng, đạt 105% kế hoạch; sản xuất công nghiệp-xây dựng đạt 2.935 tỷ đồng, tỷ trọng chiếm 55,04% ngành kinh tế; Dịch vụ – thương mại đạt 1.354 tỷ đồng, tỷ trọng chiếm 25,39% ngành kinh tế, kết quả thu ngân sách trên địa bàn đạt là 487.688 triệu đồng, đạt 109,61% dự toán tỉnh giao, đạt 103,77% dự toán huyện giao, đạt 91% so với cùng kỳ…, Lĩnh vực văn hoá – xã hội tiếp tục có bước tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ổn định và từng bước cải thiện; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. 

Quang cảnh hội nghị. 

Tại Hội nghị, nhiều doanh nghiệp, HTX, nhà đầu tư đã thẳng thắn trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh và đề xuất, kiến nghị với Huyện ủy, UBND huyện các vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, về thủ tục hành chính và được lãnh đạo huyện giải đáp kịp thời.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Huyện ủy Lê Trí Thức đã đánh giá và nhiệt liệt biểu dương những thành tích của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, các nhà đầu tư trên địa bàn huyện trong những năm vừa qua. Hoan nghênh và biểu dương các phòng, ban, đơn vị và các xã, thị trấn đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, kịp thời lắng nghe, nắm bắt và tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, Hợp tác xã; biểu dương, tôn vinh các doanh nhân tiêu biểu, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh giỏi, chấp hành tốt chính sách của Nhà nước; Từ đó, nêu cao tinh thần và trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp, doanh nhân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Thực hiện chủ đề năm 2021 là “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hàng đầu cần tập trung thực hiện xuyên suốt để các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, tập trung thực hiện tạo sự chuyển biến rõ nét trên tất cả mọi lĩnh vực. Huyện Cao Lộc cam kết sẽ luôn đồng hành và thực hiện tốt chủ trương kiến tạo, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, doanh nhân đầu tư phát triển, mở rộng hiệu quả quy mô sản xuất, kinh doanh.

Triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra, chủ động giải quyết các tồn tại, hạn chế, khắc phục khó khăn để tạo ra một môi trường thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, cho cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy huyện Cao Lộc vươn lên xứng đáng với tiềm năng sẵn có; tin tưởng rằng năm 2021, huyện Cao Lộc sẽ thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Duy Anh – Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc phát biểu tại hội nghị.  

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Anh – Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng ban, cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Thực hiện quyết liệt các Nghị quyết, quyết định, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh trong hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã; Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực, ngành quản lý; chủ động, nghiêm túc tiếp thu các kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã để xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Đối với các kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã hôm nay giao phòng TCKH, Chi cục thuế tổng hợp chuyển đến các cơ quan liên quan có trách nhiệm nghiên cứu, giải quyết; Các phòng chức năng thuộc UBND huyện chủ động tham mưu cho UBND huyện đề xuất với UBND tỉnh các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, nông nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin, khởi nghiệp, tiếp cận tín dụng, bảo hiểm xã hội, thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu

Cũng tại Hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc đã tặng giấy khen cho 10 tập thể doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư có thành tích xuất sắc năm 2020.