Bài Hát Quả Gì – Quả Gì Mà Chua Chua Thế Xin Thưa Rằng Quả Khế MP3

Loading...
Bài Hát Quả GìQuả Gì Mà Chua Chua Thế Xin Thưa Rằng Quả Khế,….. là một trong những bài nhạc thiếu nhi vui nhộn cho các bé. Bài hát Quả Gì được rất nhiều bé thể thiện như bé Xuân Mai, bé nhat lan vy và được hầu hết các bạn nhỏ yêu thích

Bài Hát Quả Gì – Quả Gì Mà Chua Chua Thế Xin Thưa Rằng Quả Khế MP3

Bài Hát Quả Gì – Quả Gì Mà Chua Chua Thế Xin Thưa Rằng Quả Khế Youtube

Lời Bài Hát Quả Gì – Quả Gì Mà Chua Chua Thế Xin Thưa Rằng Quả Khế MP3


xin
thưa rằng quả khế.
ăn
vào thì chắc là chua?
vâng
vâng,
chua
thì để nấu canh chua
quả
gì mà da cưng cứng?
xin
thưa rằng quả trứng.
ăn
vào thì nó làm sao?
không
sao,
ăn
vào người sẽ thêm cao
quả
gì mặc bao nhiêu áo?
xin
thưa rằng quả pháo
ăn
vào thì chắc là dai?
không
dai,
nhưng
mà nổ điếc hai tai.
quả
gì mà lăn lông lốc?
xin
thưa rằng quả bóng
sao
mà quả bóng lại lăn?
do
chân,
bao
người cùng đá trên sân.
quả
gì mà gai chi chít?
xin
thưa rằng quả mít.
ăn
vào thì chắc là đau?
không
đau,
thơm
lừng tận mấy hôm sau.
quả
gì mà to to nhất?
xin
thưa rằng quả đất.
to
bằng quả mít mật không?
to
hơn,

to
bằng nghìn núi thái sơn

Tag: quả gì mà chua chua thế , quả gì mà chua chua thế xuan mai , quả gì mà chua chua thế mp3 , quả gì mà chua chua thế xin thưa rằng , quả gì mà chua chua thế nhat lan vy , quả gì mà chua chua thế video , quả gì mà chua chua thế karaoke , quả gì mà chua chua thế 2010 , lời bài hát quả gì mà chua chua thế , tải bài hát quả gì mà chua chua thế , quả gì mà chua chua thế , quả gì mà chua chua thế xuan mai , quả gì mà chua chua thế mp3 , quả gì mà chua chua thế xin thưa rằng , quả gì mà chua chua thế nhat lan vy , quả gì mà chua chua thế video , quả gì mà chua chua thế karaoke , quả gì mà chua chua thế 2010 , lời bài hát quả gì mà chua chua thế , tải bài hát quả gì mà chua chua thế , quả gì mà chua chua thế 2010 , quả gì mà chua chua thế 2 , quả gì mà chua chua thế beat , bài hát quả gì mà chua chua thế , lời bài hát quả gì mà chua chua thế , tải bài hát quả gì mà chua chua thế , bài quả gì mà chưa chưa thế , bài hát có câu quả gì mà chua chua thế , bài hát có câu quả gì mà chua chua thế , bài hát quả gì mà chua chua thế , lời bài hát quả gì mà chua chua thế , tải bài hát quả gì mà chua chua thế , bài hát có câu quả gì mà chua chua thế , quả gì mà chua chua thế karaoke , quả gì mà chua chua thế xin thưa rằng quả khế , quả gì mà chua chua thế xin thưa rằng quả khế mp3 , quả gì mà chua chua thế nhat lan vy , lời bài hát quả gì mà chua chua thế , quả gì mà chua chua thế 2quả gì mà chua chua thế mp3 , quả gì mà chua chua thế xuan mai , quả gì mà chua chua thế xin thưa rằng quả khế mp3 , quả gì mà chua chua thế nhat lan vy , quả gì mà chua chua thế quả gì mà chua chua thế , quả gì mà chua chua thế xin thưa rằng quả khế , quả gì mà chua chua thế xin thưa rằng quả khế mp3 , quả gì mà chua chua thế xin thưa rằng , quả gì mà chua chua thế xin thưa rằng quả khế , quả gì mà chua chua thế xin thưa rằng quả khế mp3 , quả gì mà chua chua thế xin thưa rằng , quả gì mà chua chua thế xin thưa rằng quả khế , tải bài hát quả gì mà chua chua thế , quả gì mà chua chua thế xin thưa rằng quả khế mp3 , quả gì mà chua chua thế video , quả gì mà chua chua thế nhat lan vy , quả gì mà chua chua thế xin thưa rằng quả khế , quả gì mà chua chua thế xuan mai , quả gì mà chua chua thế xin thưa rằng , quả gì mà chua chua thế xin thưa rằng quả khế mp3 , quả gì mà chua chua thế youtube , quả gì mà chua chua thế zing


Loading...